Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)

Türkiye Cumhuriyeti'nde adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayrıma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklaştırma işlemlerini yapan kurum. Başkanı adalet Bakanı'dır.

HSYK Genel Kurulu 22 üyeden oluşmaktadır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanı olup, Müsteşar Kurulun tabii üyesidir.

Kurulun diğer üyeleri ise;  ilk derece adli yargı hakim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri yedi, ilk derece idari yargı hakim ve savcılarının kendi aralarından seçtikleri üç, yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği üç, Danıştay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği iki, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından seçtiği bir ve Cumhurbaşkanının hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçtiği dört üyeden oluşmaktadır.

HSYK Üyelerinin Geldiği Kaynaklar

Adalet Bakanı : 1
Adalet Bakanı Müsteşarı : 1
İlk derece adli yargı hakim ve savcılarından : 7
İlk derece idari yargı hakim ve savcılarından : 3
Yargıtay Genel Kurulundan : 3
Danıştay Genel Kurulundan : 2
Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulundan : 1
Hukukçu öğretim üyeleri ve avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden : 4

Topmlam : 22 Üye

Dış bağlantılar

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Resmi Websitesi

Son eklenenler